Co nás odlišuje od běžných konzultačních ICT služeb?

Nemáme set partnerských firem a řešeních, které upřednostňujeme, ale usilujeme o identifikaci všech alternativ a nezávislé posouzení přínosu pro našeho konkrétního klienta. Jsme zde pro výběr nejen konzultantů, ale i konkrétních ICT výrobců a technologií.

Celá služba je postavena tak, aby fungovala jako komplexní asistence při řešení dennodenních potřeb IT oddělení stejně tak při rozsáhlých projektech standardních či custom řešeních, kterých je jen několik za rok. Jde nám primárně o budování dlouhodobých vztahů, flexibilitu a partnerství, které je nevýhradní, ale zato vysoce účelné.

Jsme naprosto nezávislým subjektem, který je výhradním spojencem našich klientů, kterým nachází a pomáhá realizovat skutečně ta nejlepší možná IT řešení.

Service

Děláte VŘ a zdráháte se jej zveřejnit většímu počtu potenciálních dodavatelů, tak aby Vás nezahrnuly nabídkami?

Dejte nám vědět!