4 signály toho, že je čas nahradit využívaný software


1. Drobné obtíže se stávají reálnou brzdou Vašeho podnikání

Většinou - pokud usilujete o růst a rozvoj vašeho podnikání - přijde chvíle, kdy Váš software přestane stačit a začne být brzdou a nikoliv konkurenční výhodou.

Bohužel neexistuje jeden software na všechno a když vás ten, co právě využíváte, začne brzdit, je čas udělat změnu. I větší týmy mohou například stále používat MS Excel, ale náročnost při práci, sdílení dat, vysvětlování a další úkony stojí firmu drahocenný čas a výsledná produktivita je tím výrazně snížena. Ať už jde o SW pro finance, výrobu, obchod či další oblasti, níže uvádíme hlavní důvody pro změnu, které jako Direct IT vídáme na projektech nejčastěji:

Včasné varovné signály:

  • Vaši zaměstnanci sdílejí přihlašovací údaje a nemůžou pracovat najednou
  • Identifikace poslední verze a práce kolegů je často problém
  • Neustále si pomáháte jinými nástroji
  • Váš software není schopen vykonat řadu úkonů, které by měl


2. Váš business vyžaduje komplexní systém

Využívá váš marketingový tým ke správě projektů množství oddělených nástrojů jako jeden emailový klient, jednu či více platforem pro emailový marketing, nástroj pro správu prodeje (CRM), nástroj pro řízení projektů atp.?

Pokud to zní povědomě, je na čase si položit otázku: Nedal by se použít jen jeden nástroj?

V rámci platformy Direct IT lze přesně analyzovat výchozí stav a potřeby a následně vytipovat ten správný nástroj dle zvolených parametrů.

Včasné varovné signály:

  • Vašim zaměstnancům se na projektech těžko pracuje, protože neví, ve kterém nástroji mají úlohy sledovat
  • Softwarové nástroje, které používáte, se špatně integrují, což má za následek izolované informace, datová sila a propadlé aktualizace
  • Aby vše fungovalo, musíte neustále upravovat a customizovat starý (legacy) systém případně kontrolovat kompatibilitu


3. Snížená produktivita a neefektivita

Vaši zaměstnanci se Vám možná nesvěří s problémy, kterým čelí z důvodu využívaných systémů. Mnoho výkonných zaměstnanců je zvyklých překonávat problémy na vlastní pěst a nechodit za nadřízeným s každou maličkostí či je pro ně reálné vylepšení stavu abstraktní a ani v něj nevěří.

Co s tím?

Uspořádejte týmový brainstorming o problémech a úskalích využívaných systémů a zeptejte se zaměstnanců, jestli nástrojům, které používáte, nechybí prvky nepostradatelné pro jejich práci. Jestli nebudou chtít o problémech otevřeně mluvit, můžete rozeslat anonymní dotazník.


4. Zaměstnanci by daný software nejradši nepoužívali

Je to otázka lidské přirozenosti. Lidé se vyhýbají nepohodlí. Jestli je software příliš náročný na použití a nesrozumitelný, zaměstnanci se mu při práci budou jednoduše vyhýbat.

Určitě je můžete přinutit používat software, který nesnáší, ale v lepším případě by měli mít možnost výběru. Správný software zaměstnancům práci ulehčí, ne ztíží.

Včasné varovné signály:

  • Zaměstnanci si stěžují, že je složité se v daném systému orientovat a software používat
  • Uživatelé softwaru se snaží najít vlastní cesty, jak SW obejít
  • Uživatelé neužívají ani zlomek funkcionality, kterou daný SW poskytuje-JH-

Další články, které vás mohou zajímat

Společnost Endevel součástí divize Development

Divizi developmentu Direct IT posiluje tým Endevel s.r.o.

CISO-as-a-Service

Kdy a jak uvažovat o službě externího manažera kybernetické bezpečnosti a co je hlavní odpovědnost této role.

2-pager download: Digitalizace firemních procesů s Power Platform

Přehled nejčastějších integrací, automatizace a low-code/no-code vývoje na platformě Power od Microsoftu