CISO-as-a-Service


Kdy to dává smysl?


Využití role externího manažera kybernetické bezpečnosti (nebo CISO-as-a-Service) je cesta, jak rychle začít zvyšovat bezpečnost vašich systémů, dat, sítí, uživatelů a dalších business-critical zdrojů. Je to způsob, jak v krátkém čase začít připravovat vaši organizaci na platné předpisy, normy a standardy (NIS2, ISO27001, zákon o kybernetické bezpečnosti) a hlavně, jak zvyšovat připravenost a odolnost vůči nejrůznějším kybernetickým útokům.


V rámci týmů Direct IT pro Vás máme kolegy, kteří na sebe vezmou úkol vás celým procesem provést a implementovat všechna nezbytná opatření.


Cílem je přistupovat ke každé organizaci nezávisle a v souladu s best practice a zkušenostmi konzultantů Direct IT z jiných organizací.


Jak spolupráce vypadá?


1) Definujeme scope, hlavní cíle a režim spolupráce

2) Provedeme GAP analýzu pro identifikaci hlavních oblastí na které se zaměřit

3) Zhodnotíme aktiva společnosti a vypracujeme "big picture" toho, co a jak je potřeba chránit

4) Definujeme přesný plán realizace (priority, harmonogram, konkrétní aktivity) a začneme s jeho exekucí

5) Revidujeme, kontrolujeme, komunikujeme, předávámeISO 27001

V případě přípravy na soulad s normou ISO 27001 je rozsah spolupráce definován do dvou fází. Část první je primárně o teoretické přípravě a definování rámce všech bezpečnostních opatření. Část druhá je pak praktická, kdy jde o vhodnou aplikaci jednotlivých praktických opatření do každodenního chodu společnosti.


Celý proces přípravy a shody může pak vypadat takto:


GAP analýza/Analýza změn → Revize a příprava dokumentů → Interní audit a management review → Aplikace → Kontrola připravenosti → Testovací audit - Compliance auditČím musí externí manažer kybernetické disponovat?


1) Expertní znalosti

Externí manažer by měl disponovat hlubokými znalostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jeho schopnost přinést rozsáhlé know-how z různých odvětví a neustále se vyvíjejících hrozeb může poskytnout organizaci výhodu v rámci prevence a reakce na případné útoky, protože starší systémy a aplikace potřebují opravy, zatímco nové hrozby se objevují téměř denně.


2) Nezávislost a objektivita

Externí manažer je nezávislým hráčem, což znamená, že nemá vazby na interní politiku nebo strukturu organizace. Tato nezávislost mu umožňuje poskytnout objektivní pohled na aktuální stav bezpečnosti a navrhnout efektivní strategie pro zlepšení.


3) Schopnost plánování a řízení krizí

V případě kybernetického útoku je klíčové mít kvalifikovaného manažera, který má zkušenosti s řízením krizových situací. Externí manažer může předem vypracovat plány a procedury pro rychlé a účinné řešení potenciálních bezpečnostních incidentů.Pro více informací
požádejte o nezávaznou konzultaci s našimi specialisty.

Další články, které vás mohou zajímat

Core team meet-up

Výroční setkání core teamu spojilo dopolední práci a diskuze nad aktuálními projekty s odpolední návštěvou Pilsner Urquell Experience. Produktivita, …

AI Inspiration 2024

Konference AI Inspiration Hospodářské Komory ČR, které jsme se zúčastnili s našimi partnery a platformou Tomáš. Plný sál, přednášky, workshopy a celý…

Obchodsauty.cz platforma od skupiny ByTorp

Pro našeho klienta, logistickou skupinu ByTorp.cz, jsme postavili platformu výběru a financování vozů, která svůj úspěch staví na třech základních pi…