Jak vybrat správného konzultanta v 6 krocích

Více práce méně zdrojů

Provoz IT oddělení ve většině organizací je stále náročnější. Agenda a nutnost nových systémů a jejich podpory je každým dnem větší, to samé se však již nelze říci o rozpočtových či časových možnostech. A to ani nemluvě o kapacitě interních lidských zdrojů.

Najmout IT konzultanta, který pomůže udržet systémy v chodu a aktuální, může vaše problémy vyřešit – najmete-li toho správného. Odborná způsobilost i finanční náročnost jednotlivých konzultantů se může značně lišit. V rámci Direct IT usilujeme o standardní přístup ke spolupráci i výběru, ale s důrazem na nezávislost. Následující text tak přináší sedm tipů, jak najít ideálního externího IT konzultanta pro Váš IT provoz, nový projekt či dlouhodobou spolupráci:


1) Nepředbíhejte

Plánujte předem. Dlouho před tím, než začne váš konzultační projekt. Nevolejte konzultanta dříve, než budou stanoveny cíle a rozsah projektu, včetně personálního obsazení.


2) Vidět širší kontext je základ

Najděte konzultanta, který rozumí vašim specifickým organizačním potřebám a vidí širší kontext. Nikoliv jen experta, který staví pouze na znalosti technologie či řešení a snaží se vždy uplatnit univerzální řešení.


3) Najděte toho, kdo vyhoví nejlépe

V rámci Direct IT prověřujeme reference, kompetence a pracovní styl konzultantů a celkový přístup konzultanta. Motivace, zkušenosti, znalosti a nestrannost a se většinou projevuje velmi rychle. V Direct IT doporučujeme zhodnocení minimálně 3- 5 podobných profilů podle typu požadavku či projektu.

meeting on upper floor.jpg


4) Zajistěte si co možná nejpřesnější odhad nákladů

A to jak časových, tak finančních. Většina konzultantů dokáže být velmi flexibilní ve svých požadavcích a možnostech ve vazbě na rozsah, náplň, význam a další parametry spolupráce.


5) Zaveďte pravidlo 30-60-90

Toto pravidlo je třeba využít pro každý projekt delší než 90 dní. Měřte pokrok projektu vzhledem ke stanovenému milníku 90. dne srozumitelným zhodnocením 30. a 60. den.


6) Zhodnoťte všechny možnosti spolupráce s konzultanty

Jsou činnosti a projekty, kterém musí být pokryty interními lidmi pak jsou činnosti a projekty, které musí být pokryty integrátorskými firmami (komplexní odpovědnost, velké dodávky) a pak jsou činnosti a projekty, kde je jednoznačně nejlepší pracovat s jednotlivými konzultanty (jednoduchost, flexibilita, vysoká odbornost a cena). Direct IT takové konzultanty zastřešuje a standardizuje práci s nimi.

-LT-

Pro Direct IT s přispěním: SearchCIO.com

Další články, které vás mohou zajímat

Společnost Endevel součástí divize Development

Divizi developmentu Direct IT posiluje tým Endevel s.r.o.

CISO-as-a-Service

Kdy a jak uvažovat o službě externího manažera kybernetické bezpečnosti a co je hlavní odpovědnost této role.

2-pager download: Digitalizace firemních procesů s Power Platform

Přehled nejčastějších integrací, automatizace a low-code/no-code vývoje na platformě Power od Microsoftu