Nezávislá analýza ICT: 5 situací, kdy to dává smysl


Hlavní přínos nezávislých analýz v řízení podnikového IT


V naší praxi se dostáváme do mnoha situací, kdy není jasné, jak nejlépe postupovat. Co by byla ta nejlepší cesta? Jaké technologické řešení vybrat? Jak jej integrovat?

Lze říci, že nejlepší rozhodnutí jsou ta, která můžeme udělat sami, a máme pravděpodobnost hraničící s jistotou, že budou správná. Takových je ale v komplexitě světa podnikového IT stále méně a je potřeba s tím efektivně pracovat. V Direct IT chceme pomoci těm nejlepším rozhodnutím skrze expertizu, zkušenosti a pochopení unikátní situace každého klienta. Někdy to vyžaduje rozsáhlou analýzu celé situace, jindy určité provedení daným procesem a někdy například jen oponenturu daného návrhu či plánu.

Níže je 5 základních situací, kdy se z naší zkušenosti vyplatí investovat do nezávislé analýzy ICT


1) Změna podnikových cílů a strategie:
V okamžiku, kdy se podnik rozhodne změnit své cíle nebo strategii, je nezbytné zhodnotit, zda stávající IT infrastruktura a systémy odpovídají novým požadavkům. Nezávislá analýza ICT může identifikovat nedostatky a navrhnout optimalizace či nová řešení, která podporují novou strategii.

2) Řízení bezpečnosti a ochrany dat: S rostoucím počtem kybernetických hrozeb je bezpečnost dat a síťová bezpečnost klíčovými oblastmi zájmu pro každou IT společnost. Nezávislá analýza může poskytnout objektivní hodnocení bezpečnostních opatření, identifikovat slabá místa a doporučit opatření pro zvýšení odolnosti proti kybernetickým hrozbám.

3) Optimalizace IT nákladů: Podnikové IT může být nákladné, a proto je důležité pravidelně zhodnocovat efektivitu investic. Nezávislá analýza může identifikovat oblasti, kde lze optimalizovat náklady bez ohrožení výkonu a bezpečnosti, což přispívá k lepšímu hospodaření s finančními prostředky.

4) Implementace nových technologií: S rychlým vývojem technologií je neustále přibývá nových možností pro vylepšení podnikových procesů. Při implementaci nových technologií je klíčové získat jasný pohled na to, jak nová řešení zapadnou do stávající infrastruktury. Nezávislá analýza poskytuje nezaujatý názor na to, zda nová technologie přinese očekávané výhody.

5) Řešení problémů a incidentů: V případě problémů nebo incidentů v IT prostředí je rychlá a efektivní diagnostika klíčová. Nezávislá analýza může pomoci identifikovat kořenové příčiny problémů a navrhnout opatření pro prevenci opakování. To přispívá k rychlejšímu obnovení normálního provozu a minimalizaci dopadů na podnikové procesy.

Hlavní přínosy nezávislých analýz pro řízení podnikového IT:

→ Zvýšení efektivity IT operací

→ Snížení nákladů na provoz a údržbu IT systémů

→ Posílení bezpečnostních postupů a ochrany dat

→ Podpora strategického rozhodování a plánování budoucnosti podniku


Nezávislá analýza ICT představuje cenný element každého komplexního rozhodovacího procesu - bez ohledu na to, zda stojíte před strategickými rozhodnutími, bezpečnostními výzvami nebo potřebou optimalizace nákladů. Nezávislá analýza konzultantů z Direct IT je tu, aby poskytla objektivní pohled a konkrétní doporučení pro zlepšení řízení podnikového IT.

Další články, které vás mohou zajímat

Společnost Endevel součástí divize Development

Divizi developmentu Direct IT posiluje tým Endevel s.r.o.

CISO-as-a-Service

Kdy a jak uvažovat o službě externího manažera kybernetické bezpečnosti a co je hlavní odpovědnost této role.

2-pager download: Digitalizace firemních procesů s Power Platform

Přehled nejčastějších integrací, automatizace a low-code/no-code vývoje na platformě Power od Microsoftu